Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYCopyright © 2004 AdvStar.
All rights reserved.


45.

Urządzenia domowe do oczyszczania wody pitnej

I. Filtry mechaniczne (sedymentacyjne) zasada działania:
Działają na zasadzie "odcedzanie" dużych, nieropuszczonych w wodzie części stałych jak piaski, iły. glinki, humusy, rdza żelaza itd. Są produkowane z różnych materiałów, ale najczęściej spotykane to:
* filtry siatkowe
* filtry ceramiczne
* filtry włókninowe
* filtry sznurkowe
Ich porowatość jest dopasowana do jakości wód w naszych kranach i wynosi 30 do 100 m (dla porównania wielkość bakterii wynosi 0,02 do 1 m).
zalety:
* zatrzymują duże, nierozpuszczone w wodzie części mechaniczne
* proste w obsłudze
* tanie
wady:
* przepuszczają wszystkie rozpuszczone w wodzie związki chemiczne
* przepuszczają bakterie i wirusy
* szybko się zatykają, co zmusza do częstej wymiany wkładów
* w nagromadzonym brudzie szybko rozmnażają się bakterie i wirusy, które przechodzą do wody pitnej
* nigdy nie wiadomo kiedy są już "przesycone" i nadają się do wymiany.
* niewymienione w porę wkłady "oddają" gwałtownie nagromadzone na ich powierzchni bakterie (tzw. "zerwanie" lub "krwawienie" filtra).

II. Filtry z węglem aktywnym zasada działania:
Węgiel aktywny posiada zdolność adsorbowania (przechwytywania) chloru z wody. Na tle innych filtrów wyróżnia go szczególnie zdolność usuwania z wody jej złego smaku i zapachu.zalety:
* usuwają niedobry smak i zapach z wody
* proste w obsłudze
* tanie
wady:
* poza chlorem i niektórymi związkami aromatycznymi przepuszczają wszystkie inne substancje chemiczne jak azotany, ołów, kadm, chrom, arsen, aluminium itd.
* są siedliskiem bakterii, które przechodzą do wody oczyszczonej
* nigdy nie wiemy, kiedy są przesycone związkami chemicznymi oraz bakteriami i "oddają" je w nadmiarze (tzw. "krwawienie" filtra)

III. Filtry chemiczne (wymieniacze jonowe)zasada działania:
Usuwają wybrane, szkodliwe dla zdrowia jony chemiczne zamieniając je na inne, mniej groźne. Poza destylacją i osmozą odwróconą jedyna metoda na pozbycie się niektórych rozpuszczonych związków chemicznych z wody.
zalety:
* usuwają z wody nadmiar żelaza i manganu (odżelaziacze) lub wapnia i magnezu (zmiękczacze).
wady:
* na rynku znane są tylko ww. dejonizatory. Nie produkuje się filtrów jonowych do usuwania np. ołowiu, kadmu, chromu, rtęci, arsenu. Nie potrafią usunąć pestycydów, detergentów itp.
* ich praca polega na wymianie jonowej, czyli zamianie jonów żelaza, manganu, wapnia lub magnezu na mniej groźne jony sodu.
* skomplikowane w obsłudze
* są duże i mogą być instalowane tylko w piwnicach domów jednorodzinnych
* oczyszczają całą wodę zużywaną w domu, (również do WC).

IV. Destylacja zasada działania:
Para wodna pochodząca z wrzącej wody zostaje skroplona. W procesie parowania wody pozostają w niej prawie wszystkie nierozpuszczone i rozpuszczone substancje. Metoda kopiuje niejako proces krążenia wody w przyrodzie.
zalety:
* woda chemicznie niemal czysta, pozbawiona wszelkich rozpuszczonych i nierozpuszczonych substancji oraz bakterii i wirusów. wady:
* woda niesmaczna, bo w procesie destylacji przechodzą łatwo parujące związki aromatyczne np. THM-trójhalometany, TCE -trójchloroetylen oraz usunięty zostaje całkowicie tlen nadający wodzie rześki smak.
* bardzo drogie w eksploatacji (zużywają dużo energii elektrycznej)
* wymaga zasilania elektrycznego

V. Osmoza odwrócona zasada działania:
W 1952 r. wytworzono w USA po raz pierwszy trwałe, poliamidowe membrany, które w swej budowie podobne są do błon komórkowych organizmów ludzkich i zwierzęcych. Przez membrany te "przeciskane" są cząsteczki wody oraz najmniejsze pierwiastki życia, gdyż ich pory mają wielkość ok. 0,0001m (5 000 razy mniejsze od średniej wielkości bakterii). Metoda, która wcześniej z powodu ogromnej ceny miała tylko zastosowanie w przemyśle atomowym, komputerowym, farmaceutycznym i medycynie (dializa nerek), dociera od wielu lat do naszych domów. W obecnej dobie oczyszczanie wody tą metodą jest największym odkryciem nauki i techniki.
zalety:
* usuwa z wody wszystkie szkodliwe substancje w niej zawarte
* przepuszcza pierwiastki mineralne
* usuwa z wody wszystkie bakterie i wirusy
* brak udziału chemii w procesie oczyszczania
* nie wymaga dodatkowej energii
* jest w dziedzinie filtracji wody największym odkryciem naukowym i technicznym ostatnich lat
wady:
* zajmuje więcej miejsca niż montowane na kran filtry domowe
* z uwagi na powolną produkcję wody (kropla po kropli) wymaga dodatkowego zbiornika

Spis publikacji