Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYCzłonkowie Stowarzyszenia Czysta Woda zobowiązują się do rzetelnego wykonywania swojej pracy ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw Klienta zawartych w Kodeksie Handlowym.

KODEKS DOBREGO HANDLOWCA

A. SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient zawierający umowę kupna-sprzedaży poza lokalem firmy sprzedającej (sprzedaż bezpośrednia) ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyn (Art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r., Dz. Ust. 22/00). W takich przypadkach wystarczy pisemne odstąpienie od umowy złożone przez Kupującego w terminie do 10 dni od daty zamówienia. Ewentualne koszty montażu, demontażu oraz transportu urządzenia filtrującego ponosi sprzedający.

2. Zawierając umowę kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany udzielić Klientowi jasnych informacji, a w szczególności:
a) cenę danego modelu;
b) koszty eksploatacji;
c) koszty kredytu z podaniem wysokości odsetek oraz kosztów manipulacji;
d) kraj pochodzenia towaru;
e) atest dopuszczający towar do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
f) dane sprzedawcy;
g) datę sprzedaży.

B. GWARANCJA

1. Wydając towar Kupującemu sprzedawca zobowiązuje się przekazać wszystkie elementy jego wyposażenia wraz z instrukcją obsługi, konserwacji oraz warunków gwarancji w języku polskim.

2. Karta gwarancyjna winna zawierać:
a) adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
b) okres trwania gwarancji;
c) warunki zachowania gwarancji;
d) informację o uprawnieniach Kupującego w przypadku niezgodności z zawartą umową.

3. Członkowie Stowarzyszenia Czysta Woda zobowiązują się do wydawania gwarancji na oferowane urządzenia osmotyczne na okres minimum 3 lat pod warunkiem zachowania warunków eksploatacji.

C. SERWIS I EKSPLOATACJA

1. Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia wszelkich reklamacji dotyczących urządzenia osmotycznego bez odsyłania Klienta do hurtownika, importera lub producenta.

2. Reklamacja powinna być załatwiona w terminie do 28 dni od dnia jej zgłoszenia.

3. Sprzedający zobowiązuje się do prowadzenia sprawnego serwisu, który w szczególności:
a) pilnuje terminowości wymian filtrów ochronnych;
b) kontroluje na bieżąco sprawność urządzenia oraz skuteczność oczyszczania wody przez membranę osmotyczną;
c) usuwa każdą zgłoszoną przez Klienta usterkę w ciągu 48 godzin.