Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY
Spis

Stanowisko w sprawie zaopatrywania ludnoości w wodę spożywczą
- Prof. zwycz. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon

Co pić?
- dr n. med. Danuta Myłek

Najbardziej niebezpiecznezwiązki chemiczne występujące w wodzie pitnej
- dr inż. Barbara Mikołajczak

Zanieczyszczenia wody i sposoby ich usuwania
- dr Halina Podsiadły

Informacja Medycznego Centrum Konsumenta w Warszawie w sprawie jakości zdrowotnej wody pitnej
- dr Zbigniew Hałat

- wersja PDF

Zatrucie środowiska naturalnego człowieka a choroby cywilizacyjne
- Prof. dr hab. Andrzej Danielewicz

Osmoza odwrócona - jedyna metoda oczyszczania wody pitnej
- Prof. doc. dr med. Zygmunt Baranowski

Woda i życie
- dr Maja Bałaszczyszyn