Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY2. SKĄD BIORĄ SIĘ ZWIĄZKI RAKOTWÓRCZE W WODZIE

Ich pochodzenie jest oczywiście różne. Jakie, możemy odczytać z poniższej listy. Zwróćcie uwagę na fakt, że 1/3 związków z tej listy to takie, które mają bezpośredni związek z oczyszczaniem wody i ścieków i większość z nich pochodzi od chlorowania wody. Super, wodę chlorujemy po to, aby nie dopuszczać do zachorowań wirusami i bakteriami, czyli epidemii (zatrucia bakteriami z wody, to pewne epidemie, bo wodę taką piją tysiące ludzi). I jaki z tego zysk? Otóż taki, że mamy w to miejsce epidemię raka i innych chorób. Dokładnie jak w powiedzeniu "jak nie kijem go to pałką".

POCHODZENIE KANCEROGENÓW W WODZIE Z KRANU:

Akrylamid - polimer do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
Alachlor - pestycyd
Antymon - środki gaśnicze, ceramika, elektronika, spawanie
Azbest - materiały azbestowo-cementowe w sieci wodnej
Benzen - benzyna, pestycydy, farby, przemysł mas plastycznych
Benzo(a)piren - spalanie substancji organicznych
Bromodichlorometan - produkt uboczny chlorowania wody pitnej
Bromoform - produkt uboczny chlorowania wody pitnej
Chlorek winylu - wypłukiwany z rur PCV w instalacjach wodnych
Chloroform - produkt uboczny chlorowania wody pitnej
Di (2-etyloheksyl) - PCV i inne masy plastyczne
Dibromochlorometan - produkt uboczny chlorowania wody pitnej
Dichlorobenzen (para) - dezodorant powietrza i wody
Dichloroetan (1,2-) - benzyna ołowiowa, fumiganty, farby
Dichloroetylen (1,1-) - masy plastyczne, barwniki, perfumy
Dichlorometan - usuwanie farb, tłuszczu, ekstraktor
Dichloropropan (1,2-) - zużyte rozpuszczalniki przemysłowe
Dioksyna 2,3,7,8 - TCDD - produkcja chemiczna
Dwubromek etylenu - benzyna ołowiowa
Epichlorhydryna - uzdatnianie wody
Pentachlorofenol - konserwacja drewna
Polichlorowane bifenyle - transformatory elektryczne
Tetrachlorek węgla - rozpuszczalniki i produkty rozpadu
Tetrachloroetylen - rozpuszczalniki z pralni chemicznych
Trichloroetylen - tkaniny, kleje, odtłuszczanie metali

Spis publikacji