Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY7. JAK BARDZO TRUJEMY SIĘ WODĄ Z KRANU


W Polsce połowa wszystkich ścieków przemysłowych wlewana jest bezpośrednio do rzek i jezior. Ścieki rolnicze ( tworzą je nawozy sztuczne oraz środki ochrony roślin, czyli pestycydy) przedostają się w 100 % do wód gruntowych i w dalszej kolejności do rzek.
Z badań docenta Jerzego Rybińskiego wynika, że Wisłą i Odrą spływa rocznie do Bałtyku 2 500 ton cynku, 370 ton ołowiu, 81 ton rtęci, 42 tony kadmu itd. Ilość tych zanieczyszczeń podwaja się co 10 lat. Stężenie metali śmierci w zatoce Gdańskiej jest obecnie 12-krotnie wyższe niż w strefie morza otwartego.
Jakie jest źródło tych trucizn w wodach gruntowych, powierzchniowych oraz w morzach i czy musimy się tym aż tak przejmować. Weźmy pod lupę tylko parę przykładów.

OŁÓW Źródłem ołowiu w naszych wodach są:
- emisja przemysłowa,
- motoryzacja,
- spożywanie płodów rolnych wyprodukowanych blisko zakładów przemysłowych oraz dróg komunikacyjnych,
- rury PCV,
- stare ołowiane rury wodociągowe oraz uszczelnienia nowych rur.
Wiemy doskonale, że ołów przechodzi przez wszystkie etapy oczy-szczania wód dostarczanych do zakładów wodociągowych, a w przypadku studni nie ma w ogóle mowy o oczyszczaniu z chemii wód dochodzących do nich. Zatem mamy sporo ołowiu w wodach kranowych i studziennych. A czym to grozi? Otóż:
- zawartość 10 mikrogramów ołowiu w 100 centymetrach sześciennych krwi może spowodować zaburzenia wzrostu dzieci,
- 15 mikrogramów ołowiu w tej samej ilości krwi utrudnia przyswajanie przez organizm dziecięcy witaminy D3, co jest prostą drogą do krzywicy,
- przy 20 mikrogramach dziecko zaczyna się gorzej uczyć i gorzej przyswaja wiadomości. Jest już naukowo udowodnione, że dzieci narażone na podwyższony kontakt z ołowiem posiadają obniżony iloraz inteligencji.
Badania przeprowadzone w Centrum Pediatrii w Zabrzu wykazały, że ponad połowa dzieci w wieku 7-10 lat ma ponad 25 mikrogramów ołowiu w 100 cm sześciennych krwi.
Według danych naukowców z USA 25% dzieci opóźnionych w rozwoju cierpi na nieodwracalne uszkodzenia mózgu na skutek zatrucia ołowiem.
Ale ołów jest groźny nie tylko dla dzieci. Wśród dorosłych jest przyczyną następujących chorób:
- kumulacja w różnych narządach i kościach,
- działanie rakotwórcze,
- działanie mutagenne,
- blokowanie aktywności wielu enzymów niezbędnych do życia, w tym oddechowych,
- blokowanie prawidłowego rozwoju komórek,
- zaburzenia gospodarki wapniowej w komórkach (nadmierne gromadzenie się wapnia),
- uszkodzenia mięśnia sercowego,
- uszkodzenia cewek nerkowych:
ˇ białkomocz
ˇ cukromocz
ˇ mocznica
- uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej - krwawe wybroczyny i zmleczenia,
- anemia,
- ołowica,
- działanie na układ nerwowy:
ˇ objawy nerwowe i psychiczne
ˇ obniżenie ilorazu inteligencji
ˇ niepełnosprawność umysłowa i psychiczna
ˇ zmiany w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego: zahamowanie rozwoju psychomotorycznego, stany lękowe, pobudzenie ruchowe
ˇ zaburzenia percepcji wzroku
- wysoka umieralność noworodków,
- zahamowanie prawidłowego rozwoju płodu,
- niedorozwój wewnętrzny płodu i noworodka.

RTĘĆ
Źródłem rtęci w wodzie są:
- produkcja baterii, farb, przyrządów pomiarowych, lamp rtęciowych, cementu,
- produkcja środków leczniczych,
- zaprawianie ziarna siewnego,
- produkcja środków ochrony roślin z grupy fungicydów,
- procesy spalania węgla i olejów pędnych.
Skutki spożywania rtęci z żywnością i wodą są następujące:
- kumulacja w organizmie,
- uszkodzenia tkanki mózgowej,
- zaburzenia psychiczne,
- zmiany chorobowe układu nerwowego:
ˇ drgawki
ˇ brak koordynacji ruchów
ˇ zaburzenia zmysłu czucia
ˇ zaburzenia lub utrata wzroku
ˇ zaburzenia lub utrata słuchu
ˇ uszkodzenie i bolesność wątroby
ˇ uszkodzenie nerek: białkomocz, cukromocz, mocznica
- uszkodzenie mięśnia sercowego,
- poronienia,
- toksyczne działanie na płód, widoczne po urodzeniu:
ˇ zaburzenia rozwoju fizycznego
ˇ upośledzenie umysłowe dziecka
ˇ trudności w nauce
ˇ zaburzenia wzroku
ˇ zaburzenia słuchu
- zatrucie chroniczne - rtęcica,
- uszkodzenia skóry:
ˇ silne podrażnienia
ˇ ostre zapalenie
ˇ zmiany we wrażliwości
ˇ wysypka
ˇ wypadanie włosów

KADM
Kadm jest bardzo często znajdowany w wodach gruntowych i powierzchniowych, a jego pochodzenie w nich jest następujące:
- emisja z hut cynku i ołowiu,
- wymywanie z rur wodociągowych wykonanych z PCV,
- wymywanie z instalacji wodociągowych z rur uzbrojonych w armaturę z niektórych gatunków mosiądzu,
- ścieki komunalne i przemysłowe.
Spożywanie kadmu w wodzie pitnej powoduje:
- kumulowanie się w kościach,
- działanie rakotwórcze,
- uszkodzenie:
ˇ wątroby
ˇ nerek
ˇ mięśnia sercowego
- zaburzenia w funkcjonowaniu szpiku kostnego,
- zaburzenia neurologiczne,
- nadciśnienie,
- choroba Itai-Itai: ˇ deformacja kości i szkieletu
ˇ bardzo bolesne złamania kończyn
- zaburzenia czynności nerek,
- zaburzenia funkcji rozrodczych.

ARSEN
Źródłem arsenu w wodach są:
- produkcja szkła i emalii,
- produkcja mineralnych nawozów fosforowych i azotowych,
- środki chwastobójcze (herbicydy) stosowane w rolnictwie i leśnictwie,
- zabezpieczenia drewna przed działaniem pleśni oraz przeciw owadom.
A oto jak działa arsen na organizm ludzki:
- kumulacja w wątrobie, kościach i włosach,
- zaburzenia w funkcjonowaniu enzymów,
- uszkodzenie centralnego układu nerwowego:
ˇ zaburzenia nerwowe
- uszkodzenie układu oddechowego,
- zapalenie błon śluzowych oczu, nosa i gardła,
- ogólne osłabienie mięśniowe,
- chorobowe zmiany skóry:
ˇ ostre zapalenie
ˇ zmiana pigmentacji
ˇ rakowacenie
- zapalenie nerek,
- nowotwory:
ˇ wątroby
ˇ płuc
ˇ nerek
ˇ pęcherza moczowego
ˇ skóry

Ołów, rtęć, kadm i arsen to tylko wybrane przykłady trucizn występujących w wodach gruntowych, powierzchniowych oraz pitnych.
Takich i im podobnych trucizn jest dzisiaj tysiące. W jednym litrze wody kranowej i studziennej mamy obecnie ponad 1 000 miligramów związków chemicznych, które my, ludzie, wyrzuciliśmy wcześniej w postaci ścieków do środowiska. Wypijając dziennie 2,5 do 3 litrów wody z kranu zjadamy przy tym około 3 gramy chemii!!!
Aby skutecznie obronić się przed tą chemią mamy dzisiaj tylko jedno rozwiązanie - odwrócona osmoza.

Spis publikacji