Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY10. SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE W WODZIE


W roku 1972 powstała przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, w skrócie IARC (Inaternational Agency for Research on Kancer). Jest to wyspecjalizowana agencja, która w swoich monografiach ogłasza opracowane przez międzynarodowych ekspertów oceny ryzyka raka u ludzi. Wśród setek skatalogowanych substancji rakotwórczych istnieją dzisiaj 73 substancje rakotwórcze (stan 2000 r.) wystę-pujące w wodzie pitnej. Substancje te podzielono według ich szkodliwości na 4 kategorie:
1. Rakotwórcze dla człowieka (11 substancji).
2. Prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka (8 substancji).
3. O możliwie rakotwórczym działaniu na człowieka (25 substancji).
4. O niedostatecznie udowodnionym rakotwórczym działaniu na człowieka (29 substancji).
Z powyższego podziału widać wyraźnie, że w stosunku do 11 substancji nie ma żadnych wątpliwości co do ich rakotwórczego wpływu na nasze zdrowie. Do substancji tych należą:
1. Arsen
2. Azbest
3. Benzen
4. Beryl
5. Chrom sześciowartościowy
6. Dioksyna
7. Tlenek etylenu
8. Kadm
9. Nikiel
10. Radon
11. Chlorek winylu

Jedyną skuteczną metodą usuwania tych związków z wody jest osmoza odwrócona.

Spis publikacji