Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY
60.

OBJAWY CHOROBOWE PRZY ZATRUCIU ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

ˇ Środki fosforoorganiczne
Objawy zatrucia. Objawy zatrucia ostrego, zależnie od drogi wprowadzenia trucizny do ustroju, mogą wystąpić już po kilkunastu minutach (przy zatruciu drogą oddechową), w ciągu 1 godziny (przy zatruciu doustnym) lub w czasie kilku godzin (przy zatruciu przez skórę). Zatrucia lżejsze rozwijają się wolniej.
W zatruciach lekkich występują bóle głowy, nadmierne pocenie się, ślinienie, łzawienie. Obserwuje się nudności, wymioty, bóle w jamie brzusznej, zwężenie źrenic i ogólne osłabienie.
Zatrucia ciężkie charakteryzują się obfitym poceniem, łzawieniem i ślinieniem, silnymi bólami w jamie brzusznej, nudnościami i biegunką, bólami i uciskiem w klatce piersiowej, wydzieliną z nosa. Występuje zwężenie źrenic. Nieco później pojawia się wzmożona pobudliwość, zawroty głowy, drżenie mięśni, drętwienie kończyn. W przypadkach bardzo ciężkich obserwuje się drgawki całego ciała i utratę przytomności.

ˇ Węglowodory chlorowane
Objawy zatrucia są podobne przy zatruciu wszystkimi węglowodorami chlorowanymi. Występują bóle i zawroty głowy, niepokój,ogólne złe samopoczucie, dreszcze, osłabienie i kurcze mięśni, drgawki, zaburzenia koordynacji ruchów. Ponadto występują nudności, ślinotok, wymioty, bóle brzucha, biegunka.
W zatruciach przewlekłych występują nudności, brak apetytu, spadek wagi ciała, wychudzenie, wzmożona pobudliwość.

ˇ Związki organiczne rtęci
Objawy zatrucia rozwijają się szybko. Występują silne bóle głowy, wzmożona pobudliwość, drżenie mięśni, zaburzenia koordynacji ruchów. Przy zatruciu doustnym występuje uczucie palenia i ściskania w przełyku, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Mogą występować zaburzenia oddawania moczu. W zatruciach podostrych charakterystyczne są bóle głowy, bezsenność, uczucie drętwienia języka, warg i palców, drżenie rąk i zaburzenia koordynacji ruchów, brak apetytu, ogólne złe samopoczucie.
W miejscach bezpośredniego kontaktu preparatów ze skórą, zwłaszcza wilgotną i spoconą, mogą powstawać silne podrażnienia i stany zapalne w postaci obrzęku, zaczerwienienia, pieczenia, a nawet pęcherzy.

ˇ Thiokarbominiany dwuthiokarbominiany
Objawy zatrucia. Nudności i wymioty, utrata apetytu, biegunka, spadek wagi ciała, zawroty głowy, apatia. Preparaty zawierające tiuram działają drażniąco na skórę i błony śluzowe, powodując jej zaczerwienienie, obrzęk, pieczenie oraz wywołują kaszel.
Preparaty zawierające tiuram po równoczesnym wypiciu alkoholu wywołują ostre objawy w postaci silnie wyrażonych objawów opisanych powyżej wraz z zaburzeniami oddychania, uczuciem lęku i niekiedy rozdrażnienie.

ˇ Pochodne dwunitrofenolu
Objawy zatrucia. Ogólne osłabienie, uczucie niepokoju, zlewne poty, silne pragnienie, wzrost ciepłoty ciała, przyspieszenie akcji serca, zaczerwienienie twarzy, duszności i wzrost częstotliwości oddechów, nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka. Działają silnie drażniąco na skórę, mogą wywołać oparzenia.

ˇ Pochodne kwasu fenoksyoctowego
Objawy zatrucia. Ogólne osłabienie, osłabienie siły mięśniowej, bóle kończyn, brak łaknienia, nudności, biegunka, wymioty.

ˇ Gramoxone, Reglone
Objawy zatrucia. Przy zatruciu drogą ustną prawie natychmiast występują wymioty, bóle brzucha, biegunka, następnie bolesność, a nawet owrzodzenie w jamie ustnej i przełyku. Preparaty działają miejscowo, wywołując podrażnienie i stany zapalne skóry (w ciężkich przypadkach mogą powstawać pęcherze) oraz ciężkie zapalenia spojówek i rogówki. Wdychanie kropel preparatu może spowodować krwawienie z nosa i ból gardła.

Myślę, że wystarczy na dziś. Zapytasz może, po co tyle wynurzeń na temat pestycydów, z którymi my ludzie spoza rolnictwa nic do czynienia nie mamy ? Otóż po to, aby nigdy nie zapomnieć, że wszystkie pestycydy, które każdego roku są wylewane i wysypywane na nasze pola, sady, łąki i lasy, są każdorazowo silnymi truciznami !!! Truciznami, które bez najmniejszych problemów przedostają się do wód gruntowych i stąd do studni przydomowych oraz do rzek stanowiących źródło wód pitnych dla miast i miasteczek. Od wielu lat wszystkie pestycydy stosowane w rolnictwie są spożywane przez nas z woda pitną ponieważ żadna z tradycyjnych metod oczyszczania nie potrafi ich z niej usunąć. Jeśli nie chcesz pić pestycydów z wodą, to masz tylko jedno rozwiązanie - osmozę odwróconą. Jest to jedyna metoda, która potrafi skutecznie i tanio usunąć te trucizny z wody.

Spis publikacji