Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNY46. WODA - SKARB, KTÓREGO CENA STALE ROŚNIE


 Od ponad pół wieku coraz bardziej wyraziste staje się obciążanie środowiska naturalnego człowieka spowodowane nową epoką gospodarki i życia ludzi na ziemi. Ścieki przemysłowe i gospodarcze zanieczyszczają rzeki, a nawozy sztuczne i pestycydy zanieczyszczają wody gruntowe, które również dostają się do rzek. Mieszkańcy dużych miast i metropolii cierpią z powodu zwiększającego się ciągle zanieczyszczenia powietrza kurzem, dwutlenkiem węgla oraz dwutlenkiem siarki. Opady kwaśnych deszczy zamieniają zasoby w sposób drastyczny budowę chemiczną gruntów. Zasoby naturalne powietrza, wody i grunty istnieją na globie ziemskim od milionów lat w ograniczonych ilościach, ale niestety od kilku dziesięcioleci są w katastrofalnym tempie zużywane i zanieczyszczane przez przemysł, komunikację oraz współczesne gospodarstwa domowe.
 Postępujące zanieczyszczenie środowiska powoduje pogarszanie się jakości wód dostępnych człowiekowi, w wyniku czego stają się one coraz częściej bezużyteczne. Najczęściej spotykane zanieczyszczenia w wodzie to organiczne i nieorganiczne związki chemiczne, nawozy sztuczne, pestycydy, metale ciężkie, substancje radioaktywne, ropa naftowa, bakterie i wirusy. Głównymi winowajcami zanieczyszczenia wody są gospodarstwa domowe, przemysł i rolnictwo.
  zanieczyszczona woda jest przyczyną często występujących chorób:
- azotany wywołują u dzieci sinicę, która może zakończyć się śmiercią,
- kadm zawarty w pestycydach powoduje uszkodzenie wątroby i nerek,
- ołów pochodzący ze starych rur oraz motoryzacji posiada działanie rakotwórcze, działa destabilizacyjnie na układ nerwowy i obniża iloraz inteligencji,
- pestycydy uszkadzają nerki wątrobę, powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego, czego efektem są zaburzenia w sferze psychiki oraz osłabienia pamięci, są rakotwórcze,
- detergenty są odpowiedzialne za alergie i nowotwory kory nadnerczy, powodują uszkodzenia błon komórkowych, obumieranie komórek, nieżyty przewodu pokarmowego i uszkodzenia wątroby.
 Ogromnym problemem są zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powierzchniowych powodowane odciekami ze śmietnisk komunalnych. Tylko bogate kraje przetwarzają takie odcieki na niegroźny tlen, wodę, azot i węgiel w nowoczesnych spalarniach.
 Według szacunków Światowej Organizacjo Zdrowia (WHO) obecnie tylko 80% ludzi zamieszkujących miasta otrzymuje wodę pitną o wymaganych standardach światowych. tylko 0,01% wody słodkiej dostępnej na globie ziemskim nadaje się do konsumpcji przez człowieka, 70% tej wody zużywa przemysł, a tylko 7% zużywają gospodarstwa domowe.
 Jednocześnie notujemy drastyczny wzrost zapotrzebowania na czystą wodę przez rolnictwo i przemysł. już obecna sytuacja zmusza nas wszystkich do oszczędnego traktowania skarbu jakim jest słodka i nieskażona woda. Jeśli tego nie uczynimy, będziemy zmuszeni pić w przeszłości wody jeszcze bardziej skażone chemicznie, a to z kolei odbije się na wyraźnym pogorszeniu naszej kondycji zdrowotnej oraz na dalszym zmniejszeniu długości życia.

B.M. Listopad 2003 r.

Spis publikacji