Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYStowarzyszenie „ Czysta Woda ”: „ Jak leczy czysta woda ”

[ Wstęp ]
[ Opinie konsumentów czystej i zdrowej wody ]
[ Stowarzyszenie "CZYSTA WODA" ]

Stowarzyszenie "CZYSTA WODA"

Stowarzyszenie "Czysta Woda" powstało we Wrocławiu 4 maja 2004 r. i skupia właścicieli firm zajmujących się sprzedażą oraz serwisowaniem nowoczesnych urządzeń osmotycznych do oczyszczania wody pitnej z wodociągów i ze studni. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia kładą szczególny nacisk na rzetelną informację swoich klientów oraz fachową obsługę instalowanych urządzeń z gwarancją stałego serwisu.

Do głównych zadań Stowarzyszenia "Czysta Woda" należą:

  • Zrzeszanie właścicieli firm z branży osmotycznej, którzy sprzedaż i serwis swoich produktów prowadzą profesjonalnie, nienagannie, uwzględniając w pierwszym rzędzie dobro klienta
  • Popularyzacja czystej wody jako skutecznego środka przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym mieszkańców naszego kraju
  • Ujawnianie zagrożeń zdrowotnych powodowanych spożywaniem wód kranowych, studziennych oraz mineralnych
  • Popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych
  • Bezpłatne poradnictwo w zakresie poprawy jakości wody do celów spożywczych
  • Kształtowanie opinii i ocen na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia
  • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia "Czysta Woda" można znaleźć na stronach internetowych www.stow-czystawoda.pl.