Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYO nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Władze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki członkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Księga gości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cele

Cele Stowarzyszenia "Czysta Woda"

•  Wspólne propagowanie i upowszechnianie wiedzy o dobrych i pożytecznych skutkach używania czystej wody

•  Popularyzacja czystej wody jako skutecznego środka przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym mieszkańców naszego kraju

•  Ujawnianie zagrożeń zdrowotnych wynikających z wody wodociągowej

•  Popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych

•  Zrzeszanie właścicieli firm z branży urządzeń osmotycznych, którzy swoją sprzedaż i serwis prowadzą w sposób profesjonalny, nienaganny, uwzględniający dobro klienta

•  Wspólna ochrona przed nieuczciwą konkurencją

•  Kształtowanie opinii i ocen na temat jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych

•  Popularyzacja konieczności posiadania czystej wody w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe) i innych instytucjach żywieniowych