Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYO nas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środki działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Władze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warunki członkostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Księga gości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Środki działania

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie oczyszczania wody pitnej wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.

2.Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie poprawy jakości wody wśród przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz innych jednostek organizacji społecznych lub charytatywnych.

3.Współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie popularyzacji zagadnień czystej wody i sposobów jej otrzymywania oraz organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie.

4.Współpracę ze szkołami podstawowymi, średnimi i wyższymi w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży proekologicznych zachowań i postaw oraz wiedzy o zagrożeniach ze strony wody przeznaczonej do celów spożywczych.

5.Propagowanie celów stowarzyszenia w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych - własnej i sympatyków.