Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYI. Znaczenie wody w organiżmie . . . . . . . . . . . . . .
II. Ruch wody w przyrodzie i jej zanieczyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Oczyszczalnie wód powierzchniowych w zakładach wodaciągwych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Co to jest osmoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. Działanie membrany osmotycznej . . . . . . . . . .
VI. Budowa oraz działanie domowych
urządzeń osmotycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


VII. Podsumowanie .

1. Woda jest obok pożywienia i powietrza najważniejszym elementem istotnym dla życia człowieka.

2. Człowiek rodzi się w wodzie, spożywa 2,5 litra wody dziennie, co 20 dni wymienia całą zawartość wody w organizmie. Człowiek jest taki, jaka jest woda, którą pije.

3. Przez ostatnich 10 lat wyprodukowano na globie ziemskim taką ilość odpadów w postaci pyłów, śmieci i ścieków, jaką wcześniej wyprodukowano przez 70 lat. Jednocześnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) prognozuje, że tę samą ilość odpadów wytworzy się na świecie przez następne 5 lat.

4. W Polsce połowa ścieków komunalnych oraz ścieków przemysłowych trafia bez żadnego oczyszczania bezpośrednio do rzek i jezior.

5. Zakłady komunalne mogą uzdatniać na wodę pitną tylko wody powierzchniowe I klasy czystości. Ponieważ w naszych rzekach jest tylko 1% wód I klasy i tylko 6% II klasy czystości (stan w 1998 r.), do picia przeznacza się wody klasy III oraz tzw. wody pozaklasowe, w których z powodu nadmiaru "chemii" nie ma życia biologicznego (tzw. wody martwe).

6. Budowa zakładów wodociągowych oraz stosowane w nich technologie oczyszczania wody nie zmieniły się od ponad 100 lat. Jednak zmieniła się, i to bardzo, woda im dostarczana. W zakładach tych usuwa się z wody widoczną, ale mało szkodliwą mętność (piasek, muł, iły itp.), natomiast przepuszcza wszystkie rozpuszczone w wodzie i jednocześnie najbardziej szkodliwe związki chemiczne.

7. Normy dotyczące jakości wody pitnej oraz zakłady komunalne odpowiedzialne za jej jakość zajmują się bardziej właściwościami organoleptycznymi wody, czyli tymi wyczuwalnymi przez człowieka, niż własnościami chemicznymi, których konsument nie jest w stanie sprawdzić.

8. W Polsce wypija się tylko 0,3% wody pitnej produkowanej w zakładach wodociągowych. Czyli z 300 litrów wody pitnej tylko l litr jest wypijany, a 299 litrów jest skierowane do przemysłu, zmywania ulic, podlewania trawników, mycia samochodów, a w domu do mycia podłóg, w.c. itd..

9. Około 80% studni w Polsce zawiera wodę niezdatną do picia. Normy dotyczące azotanów, żelaza, manganu, pestycydów i innych groźnych związków zawartych w wodzie studziennej są często przekraczane kilkakrotnie.

10. Polska norma tylko w badaniach pełnych nakazuje analizować wodę na zawartość tylko 70 pierwiastków i związków chemicznych. Na Zachodzie bada się wodę na zawartość 250 składników.

11. Współczesna nauka chemii notuje na swojej liście ponad 6 000 000 związków chemicznych. Wśród nich jest ponad 2 300 takich, które łatwo rozpuszczają się w wodzie i równie łatwo przedostają się wraz ze ściekami do wód gruntowych, powierzchniowych oraz pitnych.

12. Z 2300 związków chemicznych znajdujących się w wodach, aż 97% jest niewyczuwalne żadnym ludzkim zmysłem. Nikt nie zna smaku oraz wyglądu ołowiu, rtęci, azotanów, pestycydów itd., itp. w wodzie.

13. Pestycydy oraz nawozy sztuczne zaliczają się do głównych promotorów procesów nowotworowych. Wszystkie środki ochrony roślin są mniej lub bardziej trujące dla ludzi.

14. Spożywanie wód głębinowych, które wykazują dobre parametry mikrobiologiczne niesie za sobą zagrożenie zdrowia wynikające z braku znajomości przestrzegania zasad higieny w trakcie ich pobierania oraz przechowywania.

15. Gotowanie wody zabija bakterie i wirusy oraz wytrąca w postaci kamienia zawarty w niej wapń i magnez. Wszystkie inne związki chemiczne pozostają w wodzie. Ponadto na skutek parowania ubywa wody czystej i wzrasta stężenie "chemii".

16. Skutki picia wody skażonej odczuwamy najczęściej po wielu latach. Dlatego tak rzadko kojarzymy nasze dolegliwości i choroby ze złą jakością wody.

17. Najwięcej trucizn wchłaniamy dzisiaj przez powietrze, żywność i wodę. Ale tylko wodę potrafimy dokładnie oczyścić przy pomocy urządzeń osmotycznych.

18. Popularne domowe filtry mechaniczne oraz filtry węglowe poprawiają jedynie niektóre właściwości organoleptyczne wody, jak wygląd, smak i zapach. Nie usuwają natomiast niewidocznych w wodzie związków chemicznych i dlatego nazywa się je "filtrami psychologicznymi".

19. W domowych filtrach mechanicznych oraz węglowych dochodzi często do tzw. zerwania lub krwawienia filtra. Polega to na gwałtownym wypłukaniu całych kolonii bakterii i wirusów, które w tych filtrach już się nie mieszczą.

20. Domowe filtry mechaniczne lub węglowe "oczyszczają" kilka tysięcy litrów wody na godzinę, natomiast aparaty z osmozą odwróconą oczyszczają średnio "tylko" 3 litry wody na godzinę.

21. Węgiel aktywny zachowuje swoją aktywność w wodzie przez 6 miesięcy. Po upływie tego czasu traci ją w szybkim tempie (lasacja węgla aktywnego) i jest podatny na bakterie.

22. Woda nigdy nie była głównym źródłem pierwiastków życia, bowiem wszystkie te elementy znajdują się w pożywieniu.

23. Wody mineralne dostarczają nam tylko kilka potrzebnych do życia pierwiastków (najczęściej wapń, sód, potas, magnez) i w ilościach śladowych w porównaniu z ich zapotrzebowaniem. Jeszcze mniej makro- i mikroelementów znajduje się w wodzie kranowej lub studziennej. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka potrzeba 30 pierwiastków.

24. Obecnie istnieją tylko dwa sposoby zaopatrywania się w zdrową i bezpieczną wodę do picia:
  a) kupowanie w sklepach, ale pod warunkiem, że jest to woda sprawdzona, nie pochodząca z kranu lub niepewnego źródła,
  b) oczyszczanie w domu urządzeniem osmotycznym.

25. Osmoza odwrócona jest obecnie jedynym skutecznym sposobem oczyszczania wody skażonej chemicznie.

26. Średniej wielkości bakteria jest 5000 razy większa od pory membrany osmotycznej.

27. Woda oczyszczona w aparatach z osmozą odwróconą jest średnio 10 razy tańsza od wód oferowanych w sklepach.

28. Czysta woda produkowana w domowych aparatach osmotycznych zawiera skład mineralogiczny zbliżony do składu wody z górskiego potoku. Ta sama woda przepuszczona dodatkowo przez dobrej jakości mineralizator jest porównywalna ze średnio zmineralizowaną wodą mineralną.