Szukaj na stronie

STRONA GŁÓWNA
O STOWARZYSZENIU
LISTA CZŁONKÓW
WSZYSTKO
O CZYSTEJ WODZIE
CO MÓWIĄ NAUKOWCY
ORAZ LEKARZE
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI O WODZIE
KODEKS DOBREGO
HANDLOWCA
KONTAKT
CZĘSTE PYTANIA
BIULETYN INFORMACYJNYSpis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ZNACZENIE WODY DLA CZŁOWIEKA

1.1. Dlaczego woda jest taka ważna?

Woda stanowi jeden z podstawowych elementów potrzebnych do życia. Podczas trawienia rozpuszcza w sobie poszczególne składniki pokarmowe, które są następnie wchłaniane przez jelita i dostarczane do komórek. Jest nośnikiem i regulatorem ciepła w organizmie, bierze udział we wszystkich procesach biochemicznych, zwilża błony śluzowe, gałkę oczną i zapewnia ruchliwość stawów. Woda stanowi 70% wagi dorosłego człowieka; aby utrzymać tę proporcję trzeba spożywać jej około 2,5 litra dziennie.

CZŁOWIEK JET TAKI, JAKA JEST WODA, KTÓRĄ PIJE

1.2. Dlaczego w ostatnich latach mówi się tak dużo o szkodliwości wód pitnych?

Woda, którą pijemy, powinna być czysta i pozbawiona jakichkolwiek domieszek oraz bakterii i wirusów. Może jedynie dodatkowo zawierać pierwiastki mineralne, które w naturalny sposób mogą się w niej znaleźć przez rozpuszczanie stykających się z nią skał. Należy przy tym dodać, że woda nigdy nie była źródłem minerałów potrzebnych nam do życia, bowiem zapotrzebowanie na nie jest w 100% pokrywane przez spożycie owoców, warzyw oraz ich przetworów. Woda pitna musi być pozbawiona chorobotwórczych bakterii i wirusów, dlatego trzeba ją chlorować.

W ostatnim półwieczu nastąpił gwałtowny wzrost chemizacji życia i obecnie znamy ponad 16 milionów związków chemicznych, z tego 2 miliony wytworzonych syntetycznie. Ogromna ich ilość, wraz ze ściekami, przedostaje się do rzek. Pół wieku temu zaczęto stosować w rolnictwie tysiące trujących pestycydów, które mają niszczyć chwasty, zabijać owady, gryzonie i pleśnie lub konserwować drewno. Również one, wraz z wodą deszczową, dostają się niestety do wód powierzchniowych. Rośnie też nieustannie ilość związków chemicznych, które wylewa się do rzek razem ze ściekami komunalnymi. Najbardziej dotkliwe z nich są detergenty.

Rolnikom bardzo opłaca się sypać na pola nawozy sztuczne oraz trujące pestycydy. Producenci żywności dużo zarabiają, dodając do niej konserwanty przedłużające jej trwałość. Producenci i handlowcy wód mineralnych zbijają niezłą kasę sprzedając zwykłą wodę kranową. Lekarze nie protestują kiedy rośnie liczba chorych, bowiem to chorzy ludzie, a nie zdrowi, dają im pracę. Producenci lekarstw i aptekarze zarabiają więcej, gdy przybywa im ciągle klienteli. Czy widzisz, że żaden sektor producji żywności i innych dóbr oraz służba zdrowia nie są zainteresowane zapobieganiem chorobom oraz przedłużaniem życia Polaków?

Ogromnym problemem jest to, że zakłady wodociągowe, dla których wody rzeczne są surowcem do produkcji wody pitnej, nie są w stanie usunąć z tych wód rozpuszczonych w nich związków chemicznych, bo nie pozwala na to ich budowa i technologia oczyszczania wody niezmieniana od ponad 100 lat.

Wszystkie związki chemiczne zawarte w ściekach komunalnych, przemysłowych oraz rolniczych i wydalane do środowiska naturalnego przedostają się nieuchronnie do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych, a stąd do wód pitnych z kranu i ze studni oraz do wód mineralnych i źródlanych

1.3. Dlaczego większość chorób kojarzy się dzisiaj ze złą jakością wody pitnej?

Woda jest najlepszym rozpuszczalnikiem, jaki istnieje w przyrodzie. Obecnie znamy ponad 2500 związków chemicznych, które szybko i łatwo się w niej rozpuszczają. Zdecydowana większość z nich dostaje się do środowiska naturalnego człowieka, w tym do wód gruntowych, powierzchniowych oraz głębinowych, i zatruwa je. Jeśli wraz z wodą rzeczną przedostaną się do zakładów wodociągowych, to tam w 100% przejdą przez wszystkie etapy jej oczyszczania, bowiem tradycyjne metody w nich stosowane nie umożliwiają ich usunięcia. Ponadto chlor używany do dezynfekcji wody jest bardzo aktywny i z niektórymi związkami organicznymi tworzy nowe związki, często rakotwórcze.

Zdecydowana większość związków rozpuszczonych w wodzie, bo aż 97%, nie jest wyczuwalna żadnym ze zmysłów człowieka. Dlatego niedopuszczalne jest ocenianie jakości wody po jej wyglądzie, smaku czy zapachu (ocenianie organoleptyczne).

Wszystkie związki chemiczne rozpuszczone w wodach rzecznych dostarczanych do zakładów wodociągowych w 100% przechodzą przez wszystkie etapy jej oczyszczania.

W wyniku chlorowania wody powstają nowe związki, w tym również toksyczne i rakotwórcze.

Żadne z tych związków nie są wyczuwalne zmysłami człowieka

1.4. Jakie choroby są najczęściej wywoływane chemią pochodzącą z pożywienia i wody?

Obecnie w Polsce co 20 lat wzrasta dwukrotnie liczba osób narażonych na alergie. Tempo przyrostu tych chorób jest tak ogromne, że za kilka lat będzie w Polsce więcej alergików niż osób niecierpiących jeszcze na tę dolegliwość. Jeśli tempo to nie ulegnie zmianie, to jeszcze w tym wieku wszyscy Polacy będą alergikami.

Liczba zgonów na raka jest w naszym kraju dwukrotnie wyższa niż średnio na świecie. Choroby nowotworowe atakują praktycznie wszystkie organy naszego organizmu. Najczęściej spotykane to:

  • rak pęcherza moczowego
  • rak okrężnicy (jelita grubego)
  • rak wątroby
  • rak nerek
  • rak płuc
  • rak prostaty
  • rak kości
  • rak skóry
  • rak krwi (białaczka)
  • rak mózgu itp.

Związki chemiczne spożywane z wodą są przyczyną chorób nowotworowych, które atakują wszystkie organy człowieka

Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości co do przyczyn raka pęcherza moczowego - wywołuje go zatruty mocz. Podobnie jest z rakiem jelita grubego - to kał zawierający zbyt dużo toksyn jest winny jego powstania.

W ostatnich latach coraz częściej słychać w mediach o spadku płodności mężczyzn oraz o rosnących problemach z zachodzeniem w ciążę kobiet. Jest to spowodowane przede wszystkim ftalanami - związkami chemicznymi obecnymi w większości tworzyw sztucznych. Najbardziej powszechnym źródłem ftalanów jest j woda pochodząca z kranów.

Jeśli organizm człowieka nie potrafi pozbyć się jakiejś toksyny, to ją kumuluje. I tak, ołów gromadzi się w kościach, wątrobie i mózgu, aluminium - w mózgu, nerkach i kościach, rtęć - w nerkach i przysadce mózgowej, a chlor - w tkance piersiowej kobiet.

Badania przeprowadzone w Niemczech wykazały, że nadmiar chloru w organizmie kobiety może być przyczyną raka piersi.

Uczeni angielscy po przeprowadzeniu wielu badań doszli do wniosku, że to aluminium pochodzące z zakładów wodociągowych (jest powszechnie stosowane w postaci siarczanu żelazowo-aluminiowego w procesie koagulacji wody) może być główną przyczyną choroby Alzheimera.

Pierwiastek

 

Tkanki i narządy człowieka kumulujące zbędne toksyny

Glin

Al

mózg, nerki, włosy, płuca, kości

Arsen

As

wątroba, nerki, skóra, włosy, paznokcie

Bor

B

mózg

Bar

Ba

skóra, płuca, kości, zęby

Beryl

Be

kości, zęby, wątroba

Kadm

Cd

kora nerkowa, wątroba, kości

Kobalt

Co

wątroba, nerki

Chrom

Cr

nerki, rdzeń pacierzowy, kości, mięśnie

Miedź

Cu

wątroba, nerki, serce, mózg, jądra

Rtęć

Hg

nerki, gruczoł tarczowy, przysadka mózgowa

Iryd

Ir

gruczoł tarczowy, ślinianki, mięśnie gałki ocznej

Mangan

Mn

trzustka, wątroba, nerki

Molibden

Mo

wątroba, nerki, zęby, kości

Nikiel

Ni

gruczoły limfatyczne, nerki, kości

Ołów

Pb

kości, aorta, nerki, wątroba, mózg

Krzem

Si

płuca, skóra

Antymon

Sb

nerki, włosy

Cyna

Sn

jądra

Stront

Sr

kości, aorta, jądra, gruczoł krokowy

Tytan

Ti

płuca, skóra

Uran

U

gruczoł tarczowy, nadnercza, kości

Wanad

V

płuca, kości, tkanka tłuszczowa, serce

Wolfram

W

nerki, wątroba, gruczoły limfatyczne

Cynk

Zn

nerki, wątroba, gruczoł krokowy, włosy, paznokcie

Zbyteczne pierwiastki oraz związki chemiczne, których organizm człowieka nie potrafi wydalić, są kumulowane w różnych jego miejscach.

Spis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10